Etap analizy wykonalności – część 4

Etap analizy wykonalności

Współcześni inwestorzy / klienci traktują sam budynek jako środek do celu – jego celu. Cele mogą być mocno rozbudowane na przykład wdrożenie i zastosowanie jakiejś nowej technologii czy zbudowanie nowej siedziby firmy bądź cele inwestycyjne, zarobkowe ( np. deweloperzy)

Jeżeli uznaje się, że złożoność celów lub rozmiar projektu uzasadnia zatrudnienie kierownika projektu, powołanie powinno nastąpić możliwie najwcześniej, najlepiej po zatwierdzeniu wymogów projektu w fazie koncepcyjnej. To zagwarantuje korzyść w postaci wykorzystania specyficznego doświadczenia kierownika projektu do wspomagania określania celów oraz ustalania i oceniania opcji ich osiągnięcia.

Zarys założeń projektu

I. Temat projektu

II. Cele – co i w jakim terminie

 • konkretne
 • możliwe do oceny
 • możliwe do osiągnięcia
 • realne
 • w odpowiednich ramach czasowych

III. Plan projektu

IV. Zakres

V.Terminy

Cechy raportu ze studium wykonalności:

 • zakres badania
 • badania dotyczące wymogów i ryzyka
 • konsultacje publiczne ( w miarę potrzeb )
 • badania geotechniczne
 • ocena wpływu na środowisko naturalne
 • ocena zgodności z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • badanie BHP
 • wymogi lub ograniczenia prawne/ustawowe/zagospodarowania przestrzennego
 • szacunki kosztów inwestycyjnych i operacyjnych
 • ocena możliwości finansowania
 • ocena potencjalnego miejsca ( w miarę potrzeb )

Przeprowadzona zostaje analiza i określenie czy projekt jest wykonalny

Należy pamiętać, iż wpis na blogu jest jedynie skrótem informacji na dany temat. W celu poszerzenia wiedzy zapraszamy na nasze szkolenia oraz do lektury książki „Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym” Eric Stockes, Saleem Akram [ Biblioteka Menadżerów Budowlanych ]