Etap koncepcyjny – część 3

Etap koncepcyjny:

Efektem tego etapu jest podjęcie decyzji przez klienta czy dany projekt spełnia jego potrzeby.

A. ustalenie celów inwestora

Konieczne pytania podczas analizy potrzeb koncepcyjnych:

 • W jakim celu ma powstać projekt ?
 • Jaki jest najlepszy sposób zaspokojenia potrzeb projektowych klienta?
 • Do jakich pozytywnych skutków ma prowadzić projekt ?
 • Jakie są możliwości finansowania ?
 • Czy istnieją ryzyka projektu, jeżeli tak to jakie one są ?

B. wybór kierownika projektu

Kierownik projektu powinien mieć umiejętności zarządzania na wszystkich etapach projektu. Od koncepcji do etapu zakończenia (użytkowania)

Podstawową rolą jest integrowanie, kierowanie, koordynowanie i podtrzymywanie morale całego zespołu projektowego.

C. ustalenie celów kierownika projektu

 • Komunikacja: wykorzystywanie wszystkich środków, najważniejsza umiejętność
 • Organizacja: wykorzystywanie wszystkich systemów i technik dobrego zarządzania
 • Planowanie: przez prognozowanie i harmonogramowanie
 • Koordynacja: przez współpracę i zrozumienie
 • Kontrolowanie: przez monitorowanie i reagowanie
 • Przywództwo: przez dawanie przykładu
 • Delegacja uprawnień: przez zaufanie
 • Negocjowanie: przez uzasadnianie
 • Motywowanie: przez właściwe bodźce
 • Inicjatywa: przez wydajność
 • Osąd: przez doświadczenie i intelekt

D. ustalenie celów projektu

Każdy w zespole projektowym powinien mieć cel indywidualny, lecz cały zespół powinien mieć cel ogólny kompatybilny z celami klienta.

Powtórzenie :

Ważne aspekty na tym etapie:

 • ustalenie celów inwestora
 • wybór kierownika projektu
 • ustalenie celów kierownika projektu
 • określenie celów projektu

Należy pamiętać, iż wpis na blogu jest jedynie skrótem informacji na dany temat. W celu poszerzenia wiedzy zapraszamy na nasze szkolenia oraz do lektury książki „Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym” Eric Stockes, Saleem Akram [ Biblioteka Menadżerów Budowlanych ]