Etap strategii – część 5

Etap strategii

Na tym etapie głównymi celami są:

 • ustalenie organizacji projektu
 • określenie strategii wykonania
 • określenie strategii oddania do użytkowania
 • ocena i zarządzanie ryzykiem
 • określenie planu projektu

Nawiązując do poprzedniego etapu, etapu analizy wykonalności należy nadmienić, iż w celu osiągnięcia efektywnych wyników dla obu etapów, zadania i czynności powinny zostać ze sobą powiązane.

Struktura zespołu projektowego:

Najczęściej projekty realizuje zespół projektowy pod kierunkiem i nadzorem kierownika projektu. Zazwyczaj składa się z:

 • zespół wewnętrzny klienta ( przedstawiciele klienta)
 • kierownik projektu
 • zespół projektowy: architekci, konstruktorzy, projektanci branżowi
 • kosztorysanci, brokerzy ubezpieczeniowi, brokerzy kredytowi
 • wykonawcy, podwykonawcy

Przy wyborze każdego z członków zespołu należy zwrócić uwagę na:

 • odpowiednie doświadczenie
 • kwalifikacje techniczne
 • zrozumienie celów projektu
 • poziom dostępnych zasobów dodatkowych
 • zdolność do kreatywności/umiejętności opracowywania nowatorskich rozwiązań
 • entuzjazm i zaangażowanie
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności komunikacyjne

Należy pamiętać, iż wpis na blogu jest jedynie skrótem informacji na dany temat. W celu poszerzenia wiedzy zapraszamy na nasze szkolenia oraz do lektury książki „Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym” Eric Stockes, Saleem Akram [ Biblioteka Menadżerów Budowlanych ]