Kupno mieszkania z rynku pierwotnego – bezpiecznie i sprawnie z Doctor Q Bud

Jeśli wybór wymarzonego mieszkania masz już za sobą, to czas zastanowić się, jak sprawnie i przede wszystkim bezpiecznie przeprowadzić cały proces. Mamy na to receptę!

  1. Sprawdzenie i wybór dewelopera

Każdego dewelopera można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przy wyborze dewelopera zwróćmy uwagę na jego doświadczenie oraz zakończone inwestycje.

  1. Wybór inwestycji

Przy wyborze mieszkania zwróćmy uwagę na istotne kwestie:

  • metraż mieszkania i ilość pomieszczeń
  • lokalizacja
  • możliwości finansowe i dostępność kredytu hipotetycznego
  • kosztów dodatkowych związanych z transakcją oraz wykończeniem i urządzeniem mieszkania
  1. Kupno mieszkania – formalności
  • Umowa rezerwacyjna – zapewnia rezerwację danego lokalu, jednocześnie dając nam dodatkowy czas na podjęcie ostatecznej decyzji o zakupie. W momencie jej wygaśnięcia, gdy potencjalny nabywca nie podpisze innej umowy deweloper może swobodnie zarządzać nieruchomością,
  • Umowa deweloperska – przedwstępna zobowiązuje dewelopera do ustanowienia odrębnej własności danej nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę w zamian za poniesienie określonych kosztów.

Przed jej podpisaniem deweloper powinien przesłać jej wzór. Należy zwrócić uwagę na:

– informacje na temat dewelopera,

– opis inwestycji,

– prawomocne pozwolenia na budowę, wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej,

– dokumenty z banku określające przyporządkowanie indywidualnego rachunku powierniczego,

– szczegółowy opis mieszkania: położenie (nr budynku, segment, piętro, metraż pomieszczeń),

– forma prawna dotycząca piwnicy, balkonu, tarasu lub ogródka lub loggi, miejsca postojowego lub garażowego, a także pomieszczeń wspólnych,

– harmonogram realizacji inwestycji,

– ilość transz i zakres prac w nich wykonywanych,

– sposób pomiaru powierzchni i możliwej dopuszczalnej zmiany,

– określenie płatności – zadatek razem z wyszczególnionym procentem transz oraz ich kwota z zakresem wykonanych prac, terminy płatności oraz przyporządkowany indywidualny rachunek powierniczy,

– termin rozpoczęcia i zakończenia budowy,

– termin przeniesienia prawa własności,

– informacje dotyczące terminu i sposobu zawiadomienia o odbiorze lokalu,

– zapisy odnośnie umowy ostatecznej,

– gwarancja i rękojmia na lokal mieszkalny,

– zapisy związane z odstąpieniem od umowy zgodnie z ustawa deweloperską,

– określenie ewentualnych kar umownych,

– informacje o przyszłym zarządcy,

– w przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką – zgoda na zwolnienie lokalu mieszkalnego od tych obciążeń.

 Załączniki do umowy deweloperskiej:

– prospekt informacyjny zawierający najistotniejsze informacje o inwestycji,

– plan zagospodarowania terenu,

– przedmiotowy rzut lokalu mieszkaniowego z wyszczególnieniem poszczególnych pomieszczeń łącznie z rzutami piwnicy, balkonu, ogródka,

  • Umowa ostateczna zakupu lokalu mieszkalnego – jest to umowa końcowa, przenosząca własność. Powinna zawierać:

– opis zrealizowanej inwestycji,

– dokumenty prawne niezbędne do przeniesienia własności: prawomocne pozwolenia na użytkowanie, wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej, dokumentacja powykonawcza, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wypis z kartoteki lokalu, udziały uwzględnione przez rzeczoznawcę majątkowego, świadectwo charakterystyki energetycznej,

– szczegółowy opis mieszkania,

– potwierdzenie całości zapłaty płatności za przedmiotowy lokal mieszkalny,

– wskazanie zarządcy nieruchomości,

– gwarancja i rękojmia na lokal mieszkalny,

– w przypadku obciążenia nieruchomości hipoteką – zgoda na zwolnienie lokalu mieszkalnego od tych obciążeń,

– w przypadku naszego kredytu obciążającego nieruchomości hipoteką – zaświadczenie z banku o uwzględnieniu powyższego obciążenia (wpis do ksiąg wieczystych, dział IV),

– plan zagospodarowania terenu,

– przedmiotowy rzut lokalu mieszkaniowego z wyszczególnieniem poszczególnych pomieszczeń łącznie z rzutami balkonu, ogródka.

 

Formalności i dokumenty nie są najprzyjemniejszym elementem na drodze po nowe mieszkanie, ale gwarantują, że wszystko przebiega zgodnie z przyjętymi normami i dobrymi praktykami. Dzięki 20- letniemu doświadczeniu potrafimy profesjonalnie i bezpiecznie zająć się transakcją kupna – sprzedaży nieruchomości na rynku pierwotnym.

Jeśli wciąż szukasz nowego mieszkania lub domu – zobacz naszą aktualną ofertę, klikając tutaj.