Zarządzanie procesem realizacji inwestycji budowlanej – cel zarządzania oraz jego struktura – część 2

Zarządzanie procesem realizacji inwestycji budowlanej – cykl wpisów na podstawie „Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym” Eric Stockes, Saleem Akram [ Biblioteka Menadżerów Budowlanych ] oraz doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych budowlanych – część 2

Skoro już poznaliśmy definicje zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym w budownictwie z różnych źródeł oraz wiemy jak je interpretować dziś chcielibyśmy omówić cel zarządzania takim procesem oraz jego strukturę.

I. Celem zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym-budowlanym jest zaimplementowanie do całego procesu realizacji projektu wartości dodanej poprzez skrupulatne i systematyczne zastosowanie systemu zarządzania ukierunkowanego na projekt przez cały cykl życia procesu inwestycyjnego. Wartość ta ( zarządzenie projektem ) jest wyjątkowa. Nie ma innej metody, która zapewniałaby zwiększenie wartości ilościowej jak i jakościowej.

II. Struktura:

W trakcie zarządzania należy wprowadzać odpowiednich profesjonalistów i specjalistów we właściwym czasie, żeby cały proces odbywał się sprawnie i zgodnie z zasadami.

Poniżej etapy struktury realizacji projektu z niektórymi elementami jakie musi zawierać dany etap:

A. Etap koncepcyjny

 • ustalenie celów inwestora
 • wybór kierownika projektu
 • ustalenie celów kierownika projektu
 • określenie celów projektu

B. Etap analizy wykonalności

 • ustalenie zarysu projektu
 • studium wykonalności
 • analiza ekonomiczna
 • szczegółowy zarys projektu
 • decyzja o realizacji
 • plan realizacji projektu
 • lista kontrolna realizacji projektu

Efekt: PRP – ( PLAN REALIZACJI PROJEKTU )

C. Etap strategii

 • powołanie i ustawienie zespołu projektowego
 • zarys ogólny strategii
 • planowanie projektu, budżetu,
 • wybór sposobu realizacji

D. Etap poprzedzający budowę

 • zarządzenie działaniami konsultantów ( specjalistów i profesjonalistów )
 • zezwolenia ustawowe / decyzje administracyjne
 • projekt wykonawczy
 • przetarg
 • wybór wykonawcy / wykonawców

E. Etap budowy

 • prowadzenie projektu
 • nadzór inwestorski nad realizacją budowy
 • sprawozdawczość
 • komunikacja z instytucjami

F. Etap oddania do eksploatacji

 • zakończenie prac
 • oddanie do eksploatacji, użytkowania / decyzje administracyjne

G. Etap zakończenia

 • ukończenie
 • analiza powykonawcza
 • audyt projektowy
 • analiza kosztów i czasu realizacji
 • informacje zwrotne o projekcie