Zarządzanie procesem realizacji inwestycji budowlanej – cykl wpisów – część 1

Zarządzanie procesem realizacji inwestycji budowlanej – cykl wpisów na podstawie „Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym” Eric Stockes, Saleem Akram [ Biblioteka Menadżerów Budowlanych ] oraz doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych budowlanych – część 1

Aby zrozumieć cały proces zarządzania realizacją inwestycji budowlanej należy poznać jego definicje. Poniżej zostały przedstawione różne definicje jednego pojęcia. Różne lecz wszystkie prowadzą to tych samych wniosków.

Zarządzając projektem musimy zastosować wiedzę i umiejętności dzięki którym należy planować, koordynować i kontrolować cały proces. Podczas realizacji należy spełnić wymagania związane z czynnikami tj. finansowy, terminowy, jakościowy.

Definicja „Zarządzania przedsięwzięciem inwestycyjnym” :

 1. np. wg Kompendium wiedzy o zarządzaniu przedsięwzięciem inwestycyjnym
  Zarządzanie projektem jest stosowaniem wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do czynności projektowych w celu wypełnienia wymogów projektu.
 2. np. wg PRINCE
  Zarządzanie projektem – Planowanie, monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aspektów przedsięwzięcia inwestycyjnego i motywowanie wszystkich jego uczestników w celu osiągnięcia celów projektu w terminie i zgodnie z ustalonym kosztem, jakością i wykonaniem.
 3. wg DIN 69901
  Zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym to pełny zestaw zadań, technik, narządzi stosowanych w toku realizacji projektu.
 4. wg Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym” Eric Stockes, Saleem Akram [ Biblioteka Menadżerów Budowlanych ]
  Zarządzanie przedsięwzięciem inwestycyjnym – kompleksowe planowanie, koordynowanie i kontrolowanie projektu od fazy koncepcyjnej po ukończenie, którego celem jest wypełnienie wymogów klienta dla potrzeb stworzenia funkcjonalnie i finansowo wykonalnego projektu ukończonego terminowo i zgodnie z wymaganymi normami jakościowymi.

W najbliższych częściach opiszemy cel zarządzania oraz rozłożymy na czynniki pierwsze strukturę zarządzania